Samenwerken in de eerste lijn

Samenwerken in de eerste lijn

Samenwerken in de eerste lijn

In de vierde en laatste online Dag van de Praktijkhouder, beter gezegd: avond, zoomen we in op samenwerken in de eerste lijn. Zoals u van ons gewend bent bestaat de avond uit een algemeen deel dat voor alle praktijkhouders en senior praktijkmanagers interessant is. En daarna gaan we verder met de eigen beroepsgroep.

19.00 - 20.00    Praktisch samenwerken in de eerste lijn: samenwerken vanuit een maatschap
De huidige trends vragen om nieuwe samenwerkingsverbanden in de eerste lijn. Bundeling van krachten in de eerste lijn is een antwoord op de toenemende zorgvraag, werkdruk en krappe arbeidsmarkt. Er ontstaan grotere praktijken voor het aantrekken van extra financieringsbronnen, zoals contributies, subsidies en extra gelden vanuit de zorgverzekeraars. Vandaag deel 1: Harro de Haan van Visser & Visser deelt belangrijke aandachtspunten bij het samenwerken vanuit de maatschap. Welke maatschapsvormen zijn er? Hoe werk je samen met andere maatschappen, het gezamenlijk investeren of delen van kosten.

In een volgend seminar – deel 2 - gaan we in op het samenwerken in de keten. Hierbij ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen. Denk hierbij vanuit de samenwerking vanuit een coöperatie bij een zorggroep of in het sociale domein. Of denk aan de multidisciplinaire gezondheidscentra. Wat zijn de voor- en nadelen van samenwerking in een coöperatie? Zijn er alternatieven?

20. 00 – 20.45 Verdieping per beroepsgroep. Zoals u van ons gewend bent, gaan we tijdens de bijeenkomst ook met ervaringsdeskundigen in op de specifieke vragen die per beroepsgroep spelen. Vanavond zijn dat:

De kracht van samenwerking
Boris van der Vorst is directeur van FysioHolland, de grootste landelijke fysio-organisatie met 130 aangesloten praktijken. Hij gaat in op de diverse vormen van samenwerking: binnen de organisatie, met de aangesloten praktijken en therapeuten, de noodzaak tot multidisciplinaire samenwerking met zorgverleners in de eerste lijn, bij innovatie en de samenwerking met zorgverzekeraars, NZa, brancheorganisatie KNGF en andere stakeholders.

Samenwerken in de wijk
Ger Plat (bedrijfskundige, PlatVorm en docent Praktijkmanagement aan de Huisartsopleiding UMCG) gaat met u in gesprek over samenwerken in de wijk. De huisartsenpraktijk werkt immers steeds intensiever samen met andere zorg- en welzijnsprofessionals in de wijk om mensen met complexe hulpvragen goed te kunnen helpen. Het gaat om kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en jeugd. De huisartsenpraktijk is vaak initiator om deze integrale wijkgerichte zorg op te zetten rondom thema’s als domeinoverstijgend, multidisciplinair en interprofessioneel werken.

Samenwerken binnen Tandarts Today
Ruben Hoefnagels, algemeen directeur van Tandarts Today, vertelt hoe de samenwerking binnen zijn organisatie gestalte krijgt. De keten heeft een flinke groeiambitie en kiest voor een platte organisatiestructuur om innovatie de ruimte te kunnen geven. Kennisuitwisseling en draagvlak binnen de organisatie is hierbij essentieel. Bovendien zet Tandarts Today in op modern werkgeverschap om het werkplezier van medewerkers te optimaliseren.