Samenwerken in de eerste lijn

Samenwerken in de eerste lijn

Samenwerken in de eerste lijn

In de vierde en laatste online Praktijkhoudersdag, beter gezegd: avond, zoomen we in op samenwerken in de eerste lijn. Zoals u van ons gewend bent bestaat de avond uit een algemeen deel dat voor alle praktijkhouders en senior praktijkmanagers interessant is. En daarna gaan we verder met de eigen beroepsgroep.

19.00 - 20.00    Praktisch samenwerken in de eerste lijn, samenwerken vanuit een maatschap. Bundeling van krachten in de eerste lijn als antwoord op de toenemende zorgvraag, werkdruk en krappe arbeidsmarkt. Grote praktijken voor het aantrekken van extra financieringsbronnen, zoals contributies, subsidies en extra gelden vanuit de zorgverzekeraars. Dit vraagt om andere samenwerkingsverbanden in de eerste lijn. 

Vandaag deel 1: Belangrijke aandachtspunten bij het samenwerken vanuit de maatschap. Welke maatschapsvormen zijn er? Hoe werk je samen met andere maatschappen, het gezamenlijk investeren of delen van kosten. En uiteraard ruimte voor al úw vragen.

In een volgende, nog te plannen, bijeenkomst gaan we dan in over het samenwerken in de keten. Hierbij ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen. Denk hierbij vanuit de samenwerking vanuit een coöperatie bij een zorggroep of in het sociale domein. Of denk aan de multidisciplinaire gezondheidscentra. Wat zijn de voor- en nadelen van samenwerking in een coöperatie? Zijn er alternatieven?

 20. 00 – 20.45 Verdieping per beroepsgroep. Zoals u van ons gewend bent, gaan we tijdens de bijeenkomst ook met ervaringsdeskundigen in op de specifieke vragen die per beroepsgroep spelen. Vanavond zijn dat:

De kracht van samenwerking
Boris van der Vorst is directeur van FysioHolland, de grootste landelijke fysio-organisatie met 130 aangesloten praktijken. Hij gaat in op de diverse vormen van samenwerking: binnen de organisatie, met de aangesloten praktijken en therapeuten, de noodzaak tot multidisciplinaire samenwerking met zorgverleners in de eerste lijn, bij innovatie en de samenwerking met zorgverzekeraars, NZa, brancheorganisatie KNGF en andere stakeholders.